מה ההבדל בין אומנה לאימוץ?

ההבדל בין אומנה לאימוץ הוא משמעותי.
אמנם באומנה הילד יוצא ממשמורת הוריו  – אך שלא כמו באימוץ, ההורים הביולוגיים נשארים האפוטרופוסים על הילד.
שנית, במידת האפשר, הילד נשאר בקשר עם הוריו הביולוגיים ובמידה והם יעברו שיקום שיאפשר את חזרתו לגדול בחיק הוריו הביולוגיים, תסתיים שהותו אצל המשפחה האומנת.