במידת הצורך – האם קיימת תמיכה למשפחות האומנה?

מייד עם כניסתו של ילד לחיק משפחת האומנה ועד לסיום האומנה, זוכה המשפחה לליווי של מנחת אומנה. הליווי הוא אישי עבור כל משפחה, במטרה לקדם את הילד והמשפחה ולבנות תוכנית טיפולית ייחודית לכל ילד.