אנו רוצים מאוד לשמש כמשפחה אומנת אך לא בטוחים שנוכל לעמוד בהוצאות הכספיות לטיפולים בילד – האם ישנו סיוע בהוצאות לטיפולים שונים?

מדינת ישראל אחראית על כל ילד שהוצא למשפחה אומנת וכך גם דואגת לרווחתו.
משפחה אומנת לקבלת סכום כסף שמיועד לאחזקתו השוטפת (בגדים, צעצועים, מזון וכו') וכן החזר מלא על טיפולים ע"פ תוכנית טיפול שנבנית לילד (פסיכולוגיים, פרא-רפואיים, חוג, שעורי-עזר, תרופות וכו').