כתבות ומאמרים

תכנית פעילות - שנת יב' באומנה

תכנית לליווי נערי אומנה הלומדים בכיתה יב' - שנתם האחרונה במסגרת אומנה.

מכתב מהורי אומנה לבתם

מכתב מרגש אשר נכתב ע"י הורי אומנה במטב השירות לאומנה לבתם עם תום כיתה יב' ותחילתו של שלב חדש בחייה.

שאלות ותשובות חשובות

מבחר שאלות חשובות אשר עולות לא אחת בשיח שבין המשפחות למנחי האומנה.